Yoga Nidra – hva er det?

Yoga Nidra er en dybdeavspenningsteknikk.

Det er en systematisk metode for å fremme en total avspenning i kropp og sinn. En metode for å kunne nå inn til opplevelsen av seg selv og hvordan man virkelig har det, uten at man blir distrahert av den ytre verden og det den skaper i oss av distraksjoner, følelser osv.

Yoga Nidra er ikke en meditasjon iht. den tantriske yogatradisjonen.
Det er en praksis som gir rom for å kunne trekke sansene tilbake (Pratyahara) og rom for å kunne øve på være konsentrert (Dharana).

Vårt faglige ståsted knyttet til Yoga Nidra er i Klassisk Yoga. Swami Satyananda gjorde et omfattende arbeid i løfte frem en eldgammel teknikk knyttet til Nyasa (plassering av oppmerksomhet). Dette ligger som et bakteppe for vår utdanning i Yoga Nidra. Men vi har valgt å tilpasse teknikken til det moderne samfunn. Yoga er også i konstant forandring, og på tilpasse seg. Vi har også tatt med viktige temaer knyttet til moderne vestlig medisin, for å skape forståelse og bånd mellom gammelt og nytt, mellom øst og vest.

Yoga Nidra er ofte benyttes som en forberedelse og trening til dypere meditasjonsteknikker.

Den benyttes ofte i yogatimer som en avslutning på en yogaklasse.

En fullverdig Yoga Nidra tar mellom 30 – 60 minutter, avhengig av hvor dypt du som yogalærer tar elevene dine inn i denne vakre praksisen.

Enkelte kaller den for «yogisk søvn». Men personlig mener vi at den er noe mye mer enn dette.

Nidra betyr søvn (Sanskrit).

  • En vanlig søvn, slik vi opplever om natten.
  • En bevisst søvn, hvor vi ikke sover som om natten, men heller ikke er helt våken.
  • En «våken» søvn hvor vi er i en tilstand av intens våkenhet.

Yoga Nidra kan dermed bety søvn med yoga i seg.

Yoga Nidra er en teknikk som kan medføre en tilstand hvor man ikke er helt våken, og heller ikke er i dyp søvn. Det er altså en «yogiske søvn» hvor man kan komme i kontakt med sin underbevissthet.

Formålet med Yoga Nidra.

Formålet med Yoga Nidra kan være flere:

  • En god avslapning.
  • Hjelp til å sove.
  • Forberedelse til meditasjon.
  • Oppnå en våken og avslappet tilstand som bringer frem en opplevelse av «å være» uten at man må «gjøre» så mye.
  • Komme i kontakt med seg selv på et dypere plan utover det man opplever som det rasjonelle og bevisste «jeg». Det som ligger i underbevisstheten får et sted hvor dette kan uttrykke seg.

Hvorfor har vi tatt inn Yoga Nidra som en del av utdanningstilbudet?

Vi har valgt å ta inn Yoga Nidra som en del av vårt utdanningstilbud, da vi mener at denne teknikken er en svært viktig støtte til Yin Yoga praksisen. Det å fremme ro i sinnet kan man aldri bli god nok på!

Du vil oppdage hvordan vi fletter inn den taoistiske filosofi med sitt naturfokus inn i Yoga Nidraens teknikker. Dette gir en helt spesiell effekt som bidrar til å skape en balanse i både kropp og sinn!

avspenning