Yoga Nidra lærerutdanning vinter 2022 – 45 timer.

Dette kurset er nå fullbooket.

Vi har nå slått oss sammen med Yogaloftet Oslo (Anitas yogastudio) og bytter navn til
INDRE STILLHET
Yoga * Nærværspraksis

Vi vil fortsette å tilby Yoga Nidra lærerutdanning, enda bedre og mer utfyllende enn før ✨

Klikk her for å gå til vårens utvidede Yoga Nidra utdanning.

Vi gleder oss til å fortsette å dele vår kunnskap om og entusiasme for denne vakre yogapraksisen med deg. Det er kun nytt navn, dog med flere ressurser 🙏

— — — — — — — — — —
Vi har siden 2012 utdannet yogalærere i Yoga Nidra og Tradisjonell Yin Yoga. 
Avspenningsteknikker er viktigere enn noensinne. Våre elever melder om stor glede for Yoga Nidra hos sine elever, hvor de opplever hvordan denne teknikken betyr mye for veldig mange. 

Kursformat: 
Vi har valgt en digital undervisningsform, slik at det er enkelt og trygt for alle å delta uansett hvor du bor. Dette er jo spesielt viktig nå i disse dager hvor vi må ta hensyn til Covid19.
Vi opplever at fagfeltet passer godt for digital undervisning; man får god tid til å tilegne seg faget hjemme uten ekstra tidsbruk på reise osv.

Kurset gir deg dyptgående kunnskap som er viktig i undervisningen av enkel avspenning og Yoga Nidra. Forståelsen av enkel avspenning ligger som basis for din utvikling av Yoga Nidra som verktøy. Dette fordi vi mener at all avspenning bør følge samme faglige forankring. 

Vår utdanning har sin forankring i Swami Satyanandas versjon, med spesial tilpasning til stressmestring. Dog passer utdanningen for alle tradisjoner, da vi underviser med en åpne tilnærming og med respekt for at dette fagområdet kan tilpasses til den enkelte tradisjons ståsted.
Les mer om Yoga Nidra generelt her. 

Kursbevis utstedes når du har deltatt aktiv på alle samlingene, samt fullført innleveringsoppgavene.

Kursoppbygning: 

 • 4 obligatoriske online live sesjoner via Zoom.
  – 8. og 9. januar, kl. 9 – 16 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
  – 12. og 13. februar, kl. 9 – 16 begge dager, lunsj ca. kl. 12 – 13
 • Ferdig innspilte foredrag som du får tilgang til i 3 måneder fra du starter din utdanning. 
 • Ferdig innspilte avspenninger til inspirasjon for din egen praksis og som basis for utviklingen av din egen undervisning. Du har tilgang til disse i 3 måneder etter at du starter din utdanning. 
 • Du vil også ha tilgang til 3 privat timer med Anita via Zoom for individuell veiledning som må brukes innen 3 måneder etter at du startet din utdanning.
 • Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver, 2 stk.  Dette er en god anledning til å få sjekket av at du har fått med deg hovedelementene i kurset. Dette tilsvarer ca. 10 timer selvstudie. 
 • Dú får et omfattende kompendium som både omhandler praksisen og de utvalgte teoretiske fagområdene.

Lærere:

 • På Zoom vil du møte Anita, og temaene er relatert til den praktiske delen av kurset.
 • I våre videoer vil du møte Lisbeth som har teoretisk gjennomgang av relevante fagtemaer som er viktig kunnskap sammen med den praktiske forståelsen. 
 • I lydfilene du får tilgang til, som hjelp til å utvikle egen undervisning i avspenning /Yoga Nidra, møter du igjen Anita. 

Les mer om oss her. 

Pris kr. 5.000 som betales ved påmelding.
Early bird rabatt 10 % hvis du melder deg på før 1.11.2021.

Påmelding er bindende. Våre betingelser finner du her. 

Påmeldingsskjema finner du nederst på siden. 
Når vi har mottatt en din påmelding, vil du motta en epost som bekrefter din påmelding, litt praktisk informasjon, samt faktura for kursbeløpet. 
Ta gjerne kontakt med Anita på anita@yinyoga.no eller tlf. 920 98830 dersom du har spørsmål.

Påmeldingsfrist er 15. desember 2021.

For hvem:
Utdanningen er åpen for alle som ønsker en dypere kunnskap om avspenning generelt og Yoga Nidra spesielt.

Pensum:

 • Fordype din personlig praksis i  enkel avspenning og Yoga Nidra. Vi mener det er viktig at vi underviser fra våre egne erfaringer. 
 • Du vil lære hvordan du kan undervise ulike typer Yoga Nidra. 
 • Utvikle din forståelse av forskjellen på hvordan man pedagogisk underviser innledende avspenning i begynnelsen av en yoga time og avsluttende avspenning i slutten av en yogatime. 
 • Hvordan pedagogisk bygge opp enkel avspenning og Yoga Nidra dybdeavspenning. 
 • Pratyahara og Dharana: Deres plass i avspenningens verden. 
 • Et dypdykk i alle de ulike trinnene i avspenning, rekkefølgen på trinnene og hvorfor de følger som de gjør. Dette gjelder både for enkel avspenning og Yoga Nidra. 
 • Undervisningsteknikk spesielt rettet mot avspenning – «does and donts». 
 • Du vil få kunnskap om forskjellen mellom hypnose og Yoga Nidra. 
 • Yoga Nidra og søvn. Hjernens tilstand under Yoga Nidra. 
 • Hvordan integrere avspenning/Yoga Nidra i undervisningssammenheng; klasser og kursforløp. 
 • Teoretisk forståelse av nervesystemet, hjernen, sansene og stress og hvorfor det er viktig å ha kunnskap om dette når du skal undervise avspenning/Yoga Nidra.
 • Forskning relatert til avspenning. 

Hvorfor har vi valgt å underbygge undervisningen i Yoga Nidra med teori?
Yoga er jo opprinnelig en muntlig teknikk. Men etter hvert som praksisen har utviklet seg gjennom årtusener, har det kommet mer og mer skriftlighet. I den moderne tid er det også svært relevant og trekk inn vestlig moderne medisin som støtte for en enda bredere forståelse av fagområdet avspenning.

Vi mener den valgte teoretisk kunnskap gir en bedre innsikt og forståelse for deg som lærer/praktiker. Det er vår påstand at det også vil gi en bedre undervisning, fordi du selv har en bredere kunnskapsbase å øse fra.
Det gjør videre hele utbyttet av undervisningen for dine elever bedre.

Yoga Nidra, som er en avansert avspenningsform å formidle videre, bygger på forståelsen av hvilke trinn som naturlig følger etter hverandre for å oppnå den ønskede effekt.

Vi har valgt å legge inn teoretisk kunnskap i emnene hjernen, nervesystemet, sansene og stress.

Yoga Nidra vil ha en innvirkning på kroppen vår som går på dypet, og det er kjent at hjernen og nervesystemet er spesielt involvert. Vi går fra den rasjonelle tenkemåten vår, som vi bruker så mye i hverdagen, til den mer abstrakte og subtile tankeverden. Dette engasjerer andre deler av hjernen, nervesystemet og sansene våre.

I tillegg står forståelsen av stress sentralt. Et tema som nevnes i tide og utide med et negativt fortegn. Det er slett ikke alltid at stress er negativt, men vi er alle forskjellige og har ulike opplevelser av hva dette gjør med oss. Yoga Nidra er et godt «verktøy» for å redusere de uønskede sidene av stress. En teoretisk forståelse knyttet sammen med praksis, vil gi noen nøkler for deg som lærer, og hver især, til å mestre dette bedre.

Vi håper at du med dette vil finne at teoriundervisningen kan åpne noen nye dører, som vil gi deg glede både som profesjonell lærer og som privatperson.

Hjertelig velkommen til oss 💝.