Våre betingelser

PERSONER UNDER 18 ÅR kan kun meldes på kurs eller kjøpe produkter via en av sine foreldre/foresatte.
Det er foreldres/foresattes adresse, mobilnr og e-postadresse som da skal oppgis.

Yin Yoga Instituttet AS kan ikke ta ansvar for at påmeldinger eller kjøp av produkter gjøres av mindreårige uten foreldres/foresattes samtykke.——————————————————————————————————————————

PÅMELDINGSBETINGELSER
Påmelding på våre kurs er bindende.

Du melder deg på kurs/workshops/utdanninger ved å fylle ut skjemaet på informasjonssiden til den enkelte utdanning. Når du har sendt inn dette, ansees din påmelding å være bindende.

Ved påmelding til våre kurs og utdanninger godtar du alle våre betingelser.

Vennligst les gjennom alle på denne siden.

Yin Yoga Instituttet AS forplikter seg å holde av en plass på bestilt kurs.——————————————————————————————————————————

AVMELDINGSBETINGELSER
Følgende avmeldingsbetingelser gjelder: Påmelding er bindende.

Ved avmeldinger etter oppgitt avmeldingsfrist vil innbetalt kursavgift kun tilbakebetales ved fremleggelse av legeerklæring.

De ulike utdanningene har ulike avmeldingsfrister, så gjør deg kjent med disse før du melder deg på.

Avmelding må være skriftlig pr. pr. e-post (anita@yinyoga.no).——————————————————————————————————————————

AVLYSNING AV KURS
Yin Yoga Instituttet AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs dersom det er for få påmeldte.

Innbetalte påmeldingsgebyrer/kursavgifter vil bli tilbakebetalt dersom kurs/utdanninger avlyses.——————————————————————————————————————————

ANSVAR
Yin Yoga Instituttet AS forholder seg til normale etiske retningslinjer som gjelder generelt i det norske samfunn. I tillegg følger vi de yogiske prinsipper knyttet til åpenhet, ærlighet og redelighet.

Yin Yoga Instituttet AS tilbyr en forsvarlig yogaundervisning med elevens helse i fokus.
Dog vil den enkelte elev selv ha ansvar for å utøve yoga på en slik måte at egen helse/kropp ivaretas. Det er kun eleven selv som vet om eventuelle skader/plager som må tas hensyn til. Yoga skal utøves med sunn fornuft, tålmodighet og ro.

Ved påmelding bekrefter eleven å følge disse retningslinjene.

Det er ikke anledning til å delta på kurs, workshops eller retreater hvis man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

Yin Yoga Instituttet AS har anledning til å utvise eller ekskludere elever som ikke følger normale etiske retningslinjer. Dette vil meddeles skriftlig etter avholdt samtale.——————————————————————————————————————————

Copyright Yin Yoga Instituttet AS