Yoga Nidra lærerutdanning – 50 timer.

 

Vår populære Yoga Nidra lærerutdanning er nå satt på vent. 

Vi holder på med å utarbeide en online utdanning i Yoga Nidra. 
Denne vil komme på plass vår 2021.

Du kan delta fra hvor du vil, nesten når du vil.
Det vil være 4 obligatoriske sesjoner hvor du må delta sammen med resten av gruppen. Disse samlingene vil være en helg, med 2 samlinger lørdag og søndag formiddag og ettermiddag.
Utover dette vil du ha en stor grad av frihet til å gjennomføre utdanningen i ditt tempo.

Det vil være obligatoriske innleveringsoppgaver, 2 stk, for å få godkjent utdanningen som helhet. 

Utdanningen vil bestå av:

  • 4 obligatoriske online sesjoner via Zoom.
  • Ferdig innspilte foredrag som du får tilgang til i 6 måneder fra du starter din utdanning. 
  • Ferdig innspilte avspenninger til inspirasjon for din egen praksis og som basis for utviklingen av din egen undervisning. Du har tilgang til disse i 6 måneder etter at du starter din utdanning. 
  • Du vil også ha tilgang til 3 privat timer med Anita via Zoom for individuell veiledning som må brukes innen 6 måneder etter at du startet din utdanning. 

Vi har valgt å ikke legge utdanningen vår inn under Yoga Alliance. 
Etter vår erfaring er dette kun et fordyrende ledd uten at dette gir noen kvalitativ verdiøkning for oss. 

Stay tuned!

Varm hilsen Anita og Lisbeth